ISCMA - הכנס השנתי של

הפסגה הבינלאומית ה-22 לניהול שרשרת האספקה

קול קורא לתחרות הפרס 22.3.2022

להתרשמות מסיקור הוועידה בשנה שעברה- לחצו כאן

 

לוועידה השנתית ה-21 שהייתה ב-27.4.21-  לחצו כאן