ISCMA - הכנס השנתי של

וועידת ישראל ה-23 לניהול שרשרת האספקה

להתרשמות מוועידה 22.3.22- לחצו כאן

התרשמות מסיקור הוועידה ב 11.3.19- לחצו כאן

לוועידה השנתית ה-21 שהייתה ב-27.4.21-  לחצו כאן