מידע וידע

מאמרים

ניהול ספקים על פי מודל הפינה בחדר העגול

שרשרת אספקה יעילה ואפקטיבית על פי מודל שתי חברות – קבוצה אחת

שרשרת אספקה שיתופית

שרשרת האספקה כצוק איתן

שרשרת האספקה הזמישה

להזמין הרבה ולהישאר רזים במלאי – תכנון רזה

שרשרת אספקה שטוחה

מצגות

להמציא מחדש את עולם המחסנים הלוגיסטיים לסחר האלקטרוני- ראובן דה להטורה

One to One or One to Many- Paxxi

הנעת הרכש בעולם ״בהפרעה״

תכנון אופטימלי של שרשרת האספקה מורכבת  Retailהדגמה מעולם ה 

לקחים מטרנספורמציה דיגיטלית בעולם- מקינזי

Reinventing the last mile
לי פארן

זה כן בשמים- העתיד (הלא רחוק) של לוגיסטיקה אווירית אוטונומית- רן קליינר

אמזון אפקט – מה משתנה לנו בשרשרת- ניר זיגדון

הדור הבא של הלוגיסטיקה
Physical Internet –
יוסי רבינוביץ-